Yritykset

Sähkömarkkinat

Pohjoismaiset sähkömarkkinat ovat jatkuvassa muutoksessa. Sähkön järkevä ostaminen yritykseen harvoin toteutuu hetkittäisin, nopein päätöksin. Pitkän aikavälin onnistuminen vaatii jatkuvaa markkinoiden ja hintaan vaikuttavien tekijöiden seurantaa ja ennakointia.

Suomi on mukana pohjoismaisessa Nord Pool As -sähköpörssissä. Sähkön markkinahinta muodostuu sähköpörssissä ja siihen vaikuttavat kysynnän ja tarjonnan lisäksi mm. tuotantotilanne, säätila, siirtokapasiteetti ja mahdolliset häiriöt niin pohjoismaisella kuin eurooppalaisellakin tasolla.