fbpx

Tietoa meistä

Energianlähteet ja päästöt

Energiapolarin myymästä sähköstä 55 % on tuotettu hiilidioksidivapaasti uusiutuvilla energianlähteillä tai ydinvoimalla. Lappilaisen turpeen ja muiden fossiilisten osuus on 45 %. Uusiutuvista energialähteistä vesivoima ja tuulivoima tuotetaan lappilaisilla voimalaitoksilla.

Energiapolar Oy:n myymän sähkön energialähteet 2016

 • Uusiutuvat energianlähteet 13 %
 • Fossiiliset energianlähteet ja turve 45 %
 • Ydinvoima 42 %
 • Hiilidioksin ominaispäästöt olivat 277 g / kWh
 • Käytettyä ydinpolttoainetta syntyi 1,18 mg / kWh

Eri tuotantomuotojen keskeiset ympäristövaikutukset

Vesivoima

 • ei päästöjä eikä jätteitä veteen, maaperään eikä ilmaan
 • maisemalliset vaikutukset
 • kasvillisuus ja kalat saattavat kärsiä
 • veden pinnan korkeuden vaihtelu
 • Tuulivoima

 • ei päästöjä eikä jätteitä veteen, maaperään eikä ilmaan
 • maisemalliset haitat ja melu
 • lintukuolemat, lintujen käyttäytymisen muutokset
 • Puu

 • hiilidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöt
 • Öljy, kivihiili, turve

 • hiilidioksidi-, rikkidioksidi, typenoksidi- ja hiukkaspäästöt, tuhka
 • uusiutumattomien luonnonvarojen kuluminen
 • turve voidaan määritellä hitaasti uusiutuvaksi biomassaksi
 • Maakaasu

 • alhaiset hiilidioksidi- ja typenoksidipäästöt verrattuna muihin fossiilisiin polttoaineisiin
 • Ydinvoima

 • maisemavaikutukset, käytetyn polttoaineen loppusijoitukseen liittyvät riskit, lauhdevesien mahdolliset vaikutukset vesistöön.