Edellisen kuukauden Polar Spot laskutushinta 4,208 snt/kWh
Sivukartta
Lapin Energianeuvonta

  TAMMIKUUN SÄHKÖMARKKINAKATSAUS

Merkittäviä asioita kuluneelta kuukaudelta:

  • Hydrologinen tase vahvistui edelleen, kun sateet olivat yli 15 % normaalia runsaammat.
  • Johdannaisten (systeemi) hinnoissa suunta oli kautta linjan alaspäin 0,5-5,5 %.
  • Päästöoikeuksien hinnat laskivat noin 2 %. Polttoaineista hiilen hinnat nousivat noin 6 % ja öljyn hinnat noin 5 %, mutta kaasun hinta laski hieman.
  • Spot-hinnassa Suomen aluehintaero pieneni ja talven EPAD-tuotteiden hinta laski hieman. Vuosituotteiden hinnat nousivat 2,5-7,5 %.
  • Suomen aluehintaisena lähikvartaalin ja alkaneen vuoden hinnat laskivat vastaavia systeemihintaisia vähemmän.

  

 SUOMEN ALUEHINNAN TOTEUTUMA JA ENNUSTE,

viikkokeskiarvo

Ydinvoima käy tällä hetkellä täydellä teholla pohjoismaissa. Spot-kaupan hintataso ja aluehintaero ovat Suomessa olleet maltillisella tasolla, osaksi Venäjän pitkistä pyhistä johtuvasta suuremmasta tuontisähkön määrästä Venäjältä. Tuulituotanto heiluttelee edelleen Suomen aluehintaa sekä systeemihintaa merkittävästi.   

Toteutuneista spot-hinnoista ja johdannaishinnoista laskettu ennuste alkaneelle vuodelle Suomessa on 33,4 € tasolla, eli on noin 0,2 euroa viime vuoden toteutumaa korkeampi.

k1 tammi.JPG 

 

SUOMEN SÄHKÖN KULUTUS JA TUONNIN OSUUS

Suomen sähkön kulutus oli viime vuonna lämpötilakorjaamattomana noin 83,4 TWh (-0,5 ed vuosi). Suomeen tuotiin sähköä  viime vuoden aikana 20,5 (+1,4 ed vuosi) TWh. Ruotsista tuotiin 15,2 (-0,2) TWh, Venäjältä 5,9 (-0,0) TWh. Viron kanssa kauppa oli nettona viennin puolella, 0,8 (-1,6) TWh. Tuonnin osuus sähkön kulutuksesta vaihteli viime vuoden aikana 16 - 35 % välillä. Joulukuun osalta tuonnin osuus oli keskimäärin 20 % viikkokeskiarvona.

Lyhyellä tähtäimellä sähkön kulutukseen vaikuttaa lämmitystarpeen vaihtelu lämpötilasta riippuen. Talouden tilanteen kehittyminen vaikuttaa edelleen pidemmällä tähtäimellä sähkön kulutukseen. Ruotsin ja Suomen välillä on käytettävissä 2700 (maks 2850) MW eikä suunniteltuja huoltoja siirtoyhteyksillä ole kuin huhtikuussa.

k2 tammi.JPG

 

SÄHKÖJOHDANNAISTEN HINTAKEHITYS,

systeemihintaiset

Systeemihintaisista johdannaisista alkaneen vuoden alku puolikkaan kvartaalien hinnat laskivat 0,4-1,4 € kuukauden takaisesta. Lähikvartaalin hinta on Saksan vastaavan tuotteen alapuolella tällä hetkellä noin 10,5 € eli ero on taas kasvanut euron verran kuukauden takaisessa. Systeemihintaisten vuosituotteiden hinnat laskivat 0,2-1,1 €. Eniten laskivat vuosien 2018 ja -21 hinnat. 

Fundamenttien mukaan lähikvartaalien hinnoissa olisi noin 2,5-3,0 € ja lähimmissä vuosituotteissa luokkaa 1,5 € nousupainetta. Hintakehitykseen vaikuttavat hydrologian, päästöoikeuksien ja hiilen hinnan sekä Saksan markkinan hinnan kehittyminen.

k3 tammi.JPG

  

SÄHKÖJOHDANNAISTEN HINTAKEHITYS,

Suomen aluehintaiset

Suomen aluehinnan ja systeemihinnan välistä eroa kuvaavista EPAD-tuotteista alkaneen vuoden ensimmäisen kvartaalin hinta laski 0,7 €, mutta seuraavan nousi 0,8 €. Vuosituotteissa nousua oli 0,2-0,5 €. Alkaneen vuoden päätöshinta oli 7,63 € tasolla, vaikka viime vuosi toteutui alle 4 €. Viime kuun aluehintaero toteutui hintaan 1,00 €, kun vastaavan EPAD-tuotteen päätöshinta oli 2,95 €. Alkanut kuukausi on tähän mennessä toteutunut 0,08 € tasolla, kun EPAD-tuotteen päätöshinta oli 4,15 €. Ruotsin SE3 hinta on ollut noin 0,5 euroa alempi. 

Fundamenttien mukaan Suomen aluehintaisen lähikvartaalin hinnassa olisi 0,5 € ja vuoden 2019 hinnassa noin 4,5 € laskupainetta. EPAD-tuotteiden hintakehitykseen vaikuttaa hydrologisen taseen kehittyminen sekä toteutuneet ja suunnitellut tuotanto- ja siirtorajoitukset.

k4 tammi.JPG

  

SPOT -HINNAN KEHITYS

Viime kuun spot-hinta Suomessa oli 31,92 €/MWh. Hinta oli reilun 2 € viime vuoden vastaavan kuukauden hintaa alempi. Suomen aluehinta oli systeemihintaa 1,00 € ja Ruotsin (SE3) aluehintaa 1,29 € korkeampi. Ydinvoiman korkea tuotantoaste sekä NO1-SE3 välisen siirron rajoitusten päättyminen pitivät aluehintaeron kohtuullisen pienenä. Ajoittainen runsas tuulituotanto käänsi eron välillä jopa negatiiviseksi. Viime vuoden keskihinta Suomessa oli 33,19 €, mikä on 0,74 € edellistä vuotta korkeampi. Ero systeemihintaan oli 3,78 €.

Spot-hintaan vaikuttaa tällä hetkellä tuulivoiman tuotannon heiluminen merkittävästi. NO1-SE3 yhteys on palannut normaalille tasolle. Venäjän tuonti on normaalilla tasolla, eli huipputunneilla tuonti Viipurin linkin kautta on 0 MW.

k5 tammi.JPG

  POLTTOAINEIDEN HINTAKEHITYS

Polttoaineiden hinnat olivat nousussa kaasua lukuun ottamatta. Hiilen lähikvartaalin hinta nousi 6,1 $/t ja vuosituotteen hinta 5,4 $/t eli korkeimmilleen kolmeen ja puoleen vuoteen. Hintaan vaikuttaa kauko-idän kysynnän ja tarjonnan kehittyminen. Kaasun hinta laski hieman. Öljyn WTI-laadun kuun päätöshinta oli 60,4 (+3,0) $/bbl. Hiilen lähikvartaalin päätöshinta oli 94,3 $/t.

Viime vuoden päästöoikeuksien hinta heilui 7,10-7,67 € välillä päätöshinnoin tarkastellen. Lopullinen päätöshinta oli 7,38 (-0,2) €/t. Korkeimmillaan kauppaa käytiin kuun alkupuolella.

Kuluvan vuoden (2018) päästöoikeuksien hinta on viime päivinä pyörinyt noin 7,7 €/t tasolla.

k6 tammi.JPG


 VESIVARASTOTILANNE, NORJA + RUOTSI

Viime kuun sateet olivat yli 15 % ajankohdan normaalia runsaammat. Toteutunut sademäärä (Ruotsi+Norja) oli 19,6 (+2,8 norm) TWh. Hydrologiatase (yhteenlaskettuna vesi- ja lumivarastot sekä maastossa oleva vesi) on plussalla nyt 6,9 TWh eli on vahvistunut kuukaudessa reilun 4,5 TWh. Tämän hetken normaalia sateisemmilla sääennusteilla tase on lähiviikkoina heikkenemässä +4,5 TWh tasolle.

Pidemmän aikavälin (4 vko) sääennuste näyttää normaalia vähäisempää sademäärää Norjan vesituotantoalueille.

k7 tammi.JPG

 

 POHJOISMAINEN SÄHKÖN KULUTUS JA TUONTI / VIENTI

Viime kuun keskilämpötila oli Norjassa ja Ruotsissa lähes kaksi astetta normaalia lämpimämpi, mutta reilun 1,5 astetta edellisen vuoden vastaavaa kuukautta kylmempi. Viime vuoden sähkön kulutus oli pohjoismaissa 386,8 (+0,1 ed vuosi) TWh. Pohjoismaat olivat nettona viennin puolella noin 9,0 TWh (+5,2 ed vuosi).

Tällä hetkellä hinnat spot-markkinoilla ohjaavat sähkön siirron Pohjoismaista Keski-Eurooppaan päin.

k8 tammi.JPG 

Lähde  EM Finance Oy   www.emfinance.fi