Edellisen kuukauden Polar Spot laskutushinta 4,425 snt/kWh
Sivukartta
Lapin Energianeuvonta

  MARRASKUUN SÄHKÖMARKKINAKATSAUS

Merkittäviä asioita kuluneelta kuukaudelta:

  • Hydrologinen tase vahvistui, kun sateet olivat lähes 15 % normaalia runsaammat.
  • Johdannaisten (systeemi) hinnoissa oli pieniä muutoksia. Vuosituotteiden hinnat nousivat ensi vuotta lukuun ottamatta 5-12 % hiilen ja päästöoikeuksien mukana.
  • Päästöoikeuksien hinnat nousivat noin 4 %. Polttoaineista hiilen lähipään ja öljyn hinnat nousivat noin 5 % ja hiilen vuosituotteen yli 12 %.
  • Spot-hinnassa Suomen aluehintaero pieneni, mutta lähikvartaalien EPAD-tuotteiden hinnat nousivat lähes 29 %. Vuoden 2019 EPAD-hinta nousi 23 %.
  • Suomen aluehintaisena lähikvartaalin ja ensi vuoden hinnat nousivat systeemihintaisia enemmän.

  

 SUOMEN ALUEHINNAN TOTEUTUMA JA ENNUSTE,

viikkokeskiarvo

Ydinvoima käy tällä hetkellä täydellä teholla pohjoismaissa, kun kaikkien yksiköiden vuosihuollot on saatu tehtyä ja teknisiä ongelmiakaan ei tällä hetkellä ole. Spot-kaupan hintataso on Suomessa ollut edellistä kuukautta alempi samoin kuin aluehintaerokin. Tuulituotanto on heilutellut Suomen spot-hintaa merkittävästi ja yöllä ollaan käyty alimmillaan noin 3 €/MWh tasolla.  

Toteutuneista spot-hinnoista ja johdannaishinnoista laskettu ennuste kuluvalle vuodelle Suomessa on 33,6 € tasolla, eli on noussut noin 0,1 euroa kuukauden takaisesta ja on noin 1,2 euroa viime vuoden toteutumaa korkeampi.

marraskuu1.JPG 

 SUOMEN SÄHKÖN KULUTUS JA TUONNIN OSUUS

Suomen sähkön kulutus on ollut alkuvuoden aikana lämpötilakorjaamattomana noin 68,3 TWh (0,0 ed vuosi). Suomeen on tuotu sähköä alkuvuoden aikana 17,5 (+1,7 ed vuosi) TWh. Ruotsista on tuotu 12,9 (-0,7) TWh, Venäjältä 4,9 (+0,3) TWh. Viron kanssa kauppa on ollut nettona viennin puolella, 0,5 (-2,0) TWh. Tuonnin osuus sähkön kulutuksesta oli viime kuun aikana keskimäärin 25 % viikkokeskiarvona.

Lyhyellä tähtäimellä sähkön kulutukseen vaikuttaa lämmitystarpeen kasvaminen talvea kohti mentäessä. Talouden tilanteen kehittyminen vaikuttaa edelleen pidemmällä tähtäimellä sähkön kulutukseen. Ruotsin ja Suomen välillä on käytettävissä 2700 (maks 2850) MW eikä suunniteltuja huoltoja siirtoyhteyksillä ole.

marraskuu2.JPG

 SÄHKÖJOHDANNAISTEN HINTAKEHITYS,

systeemihintaiset

Systeemihintaisista johdannaisista ensi vuoden alkupuolikkaan kvartaalituotteiden hintojen muutokset olivat -0,1-+0,2 € kuukauden takaisesta. Lähikvartaalin hinta on Saksan vastaavan tuotteen alapuolella tällä hetkellä noin 8,5 € eli ero on pienentynyt euron verran kuukauden takaisessa. Systeemihintaisten vuosituotteiden hinnat nousivat ensi vuotta lukuun ottamatta 1,3-3,1 €. Ensi vuoden hinta laski 0,1 €. 

Fundamenttien mukaan lähikvartaalien hinnoissa olisi noin 0,0-1,5 € ja lähimmissä vuosituotteissa luokkaa 0,5-2,0 € nousupainetta. Hintakehitykseen vaikuttavat hydrologian, päästöoikeuksien ja hiilen hinnan sekä Saksan markkinan hinnan kehittyminen.

marraskuu3.JPG

  SÄHKÖJOHDANNAISTEN HINTAKEHITYS,

Suomen aluehintaiset

Suomen aluehinnan ja systeemihinnan välistä eroa kuvaavista EPAD-tuotteista ensi vuoden alkupuolikkaan kvartaalien hinnat nousivat noin 1,5 €. Vuosituotteissa nousua oli 0,9-1,2 €. Pidemmän pään nousua selittää ilmoitus Olkiluoto 3 käynnistymisen siirtymisestä eteenpäin noin puoli vuotta. Viime kuun aluehintaero toteutui hintaan 4,77 €, kun vastaavan EPAD-tuotteen päätöshinta oli 5,85 €. Alkanut kuukausi on tähän mennessä toteutunut 1,6 € tasolla, kun EPAD-tuotteen päätöshinta oli 4,25 €. Ruotsin SE3 hinta on ollut noin pari euroa alempi. 

Fundamenttien mukaan Suomen aluehintaisen lähikvartaalin hinnassa olisi luokkaa 2,5 € ja vuoden 2018 hinnassa noin 1 € laskupainetta. EPAD-tuotteiden hintakehitykseen vaikuttaa hydrologisen taseen kehittyminen sekä toteutuneet ja suunnitellut tuotanto- ja siirtorajoitukset.

marraskuu4.JPG

  SPOT -HINNAN KEHITYS


Viime kuun spot-hinta Suomessa oli 33,42 €/MWh. Hinta oli reilun 4 € viime vuoden vastaavan kuukauden hintaa alempi. Suomen aluehinta oli systeemihintaa 4,77 € ja Ruotsin (SE3) aluehintaa 2,82 € korkeampi. Olkiluoto1 tuotannon rajoitus vian korjaamisen takia sekä Ruotsin puolen ajoittaiset ongelmat ydinvoiman tuotannossa yhdessä NO1-SE3 välin siirtorajoitusten kanssa vaikuttivat aluehintaeron suuruuteen.

Spot-hintaan vaikuttaa tällä hetkellä tuulivoiman tuotannon heiluminen merkittävästi. NO1-SE3 yhteys alkaa pikku hiljaa palata normaalille tasolle. Venäjän tuonti on normaalilla tasolla, eli huipputunneilla tuonti Viipurin linkin kautta on 0 MW.

marraskuu5.JPG

  POLTTOAINEIDEN HINTAKEHITYS

Polttoaineiden hinnat olivat nousussa kautta linjan. Hiilen lähikvartaalin hinta nousi 4,1 $/t ja vuosituotteen hinta peräti 9,6 $/t. Edelleen hintaan vaikuttaa merkittävästi kauko-idän kysynnän ja tarjonnan kehittyminen. Kaasun hinta nousi lähes 9 %. Öljyn WTI-laadun kuun päätöshinta oli 54,38 (+2,7)  $/bbl. Hiilen lähikvartaalin päätöshinta oli 91,15 $/t.

Kuluvan vuoden päästöoikeuksien hinta heilui paljon, 6,88-7,78 € välillä päätöshinnoin tarkastellen. Kuukauden päätöshinta oli 7,35 (+0,3) €/t. Korkeimmillaan kauppaa käytiin 19. päivä yli 8 €/t tasolla.

Kuluvan vuoden päästöoikeuksien hinta on taas viime päivinä käynyt 8 €/t rajan yläpuolella.

marraskuu6.JPG


 VESIVARASTOTILANNE, NORJA + RUOTSI

Viime kuun sateet olivat lähes 15 % ajankohdan normaalia runsaammat. Toteutunut sademäärä (Ruotsi+Norja) oli 22,4 (+2,9 norm) TWh. Hydrologiatase (yhteenlaskettuna vesi- ja lumivarastot sekä maastossa oleva vesi) on kääntynyt takaisin plussalle ja on nyt +0,6 TWh eli kuukaudessa vahvistunut lähes 1,5 TWh. Tämän hetken normaalia kuivemmilla sääennusteilla tase on lähiviikkoina heikkenemässä takaisin noin -0,5 TWh tasolle.

Pidemmän aikavälin (4 vko) sääennuste näyttää normaalia runsaampaa sademäärää Norjan vesituotantoalueille.

marraskuu7.JPG

 

 POHJOISMAINEN SÄHKÖN KULUTUS JA TUONTI / VIENTI

Viime kuun keskilämpötila oli Norjassa ja Ruotsissa reilun asteen normaalia lämpimämpi, mutta noin 2,5 astetta edellisen vuoden vastaavaa kuukautta viileämpi. Alkuvuoden sähkön kulutus on ollut pohjoismaissa 280,8 (-0,2 ed vuosi) TWh. Pohjoismaat ovat olleet nettona viennin puolella noin 6,8 TWh (+2,0 ed vuosi). Viime viikkoina Pohjoismaat ovat olleet tuonnin puolella.

Tällä hetkellä hinnat spot-markkinoilla ohjaavat sähkön siirron Pohjoismaista Keski-Eurooppaan päin.

marraskuu8.JPG 

Lähde  EM Finance Oy   www.emfinance.fi