Edellisen kuukauden Polar Spot laskutushinta 4,425 snt/kWh
Sivukartta
Lapin Energianeuvonta

  JOULUKUUN SÄHKÖMARKKINAKATSAUS

Merkittäviä asioita kuluneelta kuukaudelta:

  • Hydrologinen tase vahvistui, kun sateet olivat yli 20 % normaalia runsaammat.
  • Johdannaisten (systeemi) hinnoissa suunta oli lähikvartaalia lukuun ottamatta alaspäin. Vuosituotteiden hinnat laskivat 0,5-3 % hiilen hintojen mukana.
  • Päästöoikeuksien hinnat nousivat noin 2,5 %. Polttoaineista hiilen hinnat laskivat 2-3 %, mutta öljyn hinnat nousivat noin 5,5 % ja kaasun lähes 10 %.
  • Spot-hinnassa Suomen aluehintaero pieneni ja lähipään EPAD-tuotteiden hinnat laskivat 3,5-10 %. Vuoden 2019 tuotteen hinta nousi noin 3 %.
    -> Suomen aluehintaisena lähikvartaalin hinta nousi systeemihintaista vähemmän ja ensi vuoden hinta laski systeemihintaista enemmän.

  

 SUOMEN ALUEHINNAN TOTEUTUMA JA ENNUSTE,

viikkokeskiarvo

Ydinvoima käy tällä hetkellä täydellä teholla pohjoismaissa, kun kaikkien yksiköiden vuosihuollot on saatu tehtyä ja teknisiä ongelmiakaan ei ole. Spot-kaupan hintataso on Suomessa ollut edellisen kuukauden tasolla samoin kuin aluehintaerokin. Tuulituotanto on edelleen heilutellut Suomen aluehintaa sekä myös systeemihintaa merkittävästi.  

Toteutuneista spot-hinnoista ja johdannaishinnoista laskettu ennuste kuluvalle vuodelle Suomessa on 33,4 € tasolla, eli on laskenut noin 0,2 euroa kuukauden takaisesta ja on noin 1,0 euroa viime vuoden toteutumaa korkeampi.

k1 joulukuu.JPG 

 

SUOMEN SÄHKÖN KULUTUS JA TUONNIN OSUUS

Suomen sähkön kulutus on ollut alkuvuoden aikana lämpötilakorjaamattomana noin 75,6 TWh (-0,4 ed vuosi). Suomeen on tuotu sähköä alkuvuoden aikana 19,0 (+1,7 ed vuosi) TWh. Ruotsista on tuotu 14,1 (-0,3) TWh, Venäjältä 5,4 (+0,2) TWh. Viron kanssa kauppa on ollut nettona viennin puolella, 0,6 (-1,7) TWh. Tuonnin osuus sähkön kulutuksesta oli viime kuun aikana keskimäärin 20 % viikkokeskiarvona.

Lyhyellä tähtäimellä sähkön kulutukseen vaikuttaa lämmitystarpeen kasvaminen talvea kohti mentäessä. Talouden tilanteen kehittyminen vaikuttaa edelleen pidemmällä tähtäimellä sähkön kulutukseen. Ruotsin ja Suomen välillä on käytettävissä 2700 (maks 2850) MW eikä suunniteltuja huoltoja siirtoyhteyksillä ole.

 

k2 joulukuu.JPG

 

SÄHKÖJOHDANNAISTEN HINTAKEHITYS,

systeemihintaiset

Systeemihintaisista johdannaisista ensi vuoden ensimmäisen kvartaalin hinta nousi 1,0 € kuukauden takaisesta, mutta toisen kvartaalin hinta laski 0,6 €. Lähikvartaalin hinta on Saksan vastaavan tuotteen alapuolella tällä hetkellä noin 9,5 € eli ero on taas kasvanut euron verran kuukauden takaisessa. Systeemihintaisten vuosituotteiden hinnat laskivat 0,1-0,9 €. Eniten laski vuoden 2020 hinta. 

Fundamenttien mukaan lähikvartaalien hinnoissa olisi noin 0,0-1,5 € ja lähimmissä vuosituotteissa luokkaa 0,5-1,5 € laskupainetta. Hintakehitykseen vaikuttavat hydrologian, päästöoikeuksien ja hiilen hinnan sekä Saksan markkinan hinnan kehittyminen.

 

k3 joulukuu.JPG

  

SÄHKÖJOHDANNAISTEN HINTAKEHITYS,

Suomen aluehintaiset

Suomen aluehinnan ja systeemihinnan välistä eroa kuvaavista EPAD-tuotteista ensi vuoden alkupuolikkaan kvartaalien hinnat laskivat 0,2-0,7 €. Vuosituotteista ensi vuosi laski 0,1 € ja seuraava nousi 0,2 €. Ensi vuoden hinta on 7 € tasolla, vaikka kuluva vuosi on toteutunut alle 4 €. Viime kuun aluehintaero toteutui hintaan 1,40 €, kun vastaavan EPAD-tuotteen päätöshinta oli 4,25 €. Alkanut kuukausi on tähän mennessä toteutunut 1,35 € tasolla, kun EPAD-tuotteen päätöshinta oli 2,95 €. Ruotsin SE3 hinta on ollut noin 1,7 euroa alempi. 

Fundamenttien mukaan Suomen aluehintaisen lähikvartaalin hinnassa olisi luokkaa 3,5 € ja vuoden 2018 hinnassa noin 2 € laskupainetta. EPAD-tuotteiden hintakehitykseen vaikuttaa hydrologisen taseen kehittyminen sekä toteutuneet ja suunnitellut tuotanto- ja siirtorajoitukset.

k4 joulukuu.JPG

  

SPOT -HINNAN KEHITYS

Viime kuun spot-hinta Suomessa oli 33,67 €/MWh. Hinta oli lähes 7,5 € viime vuoden vastaavan kuukauden hintaa alempi. Suomen aluehinta oli systeemihintaa 1,40 € ja Ruotsin (SE3) aluehintaa 1,71 € korkeampi. Ydinvoiman korkea tuotantoaste sekä NO1-SE3 välisen siirron rajoitusten päättyminen pitivät aluehintaeron kohtuullisen pienenä. Ajoittainen runsas tuulituotanto käänsi eron välillä jopa negatiiviseksi.

Spot-hintaan vaikuttaa tällä hetkellä tuulivoiman tuotannon heiluminen merkittävästi. NO1-SE3 yhteys on palannut normaalille tasolle. Venäjän tuonti on normaalilla tasolla, eli huipputunneilla tuonti Viipurin linkin kautta on 0 MW.

 

k5 joulukuu.JPG

 

POLTTOAINEIDEN HINTAKEHITYS

Polttoaineiden hinnat olivat nousussa hiiltä lukuun ottamatta. Hiilen lähikvartaalin hinta laski 2,9 $/t ja vuosituotteen hinta 1,8 $/t. Hintaan vaikuttaa merkittävästi kauko-idän kysynnän ja tarjonnan kehittyminen. Kaasun hinta nousi lähes 10 %. Öljyn WTI-laadun kuun päätöshinta oli 57,4 (+3,0)  $/bbl. Hiilen lähikvartaalin päätöshinta oli 88,22 $/t.

Kuluvan vuoden päästöoikeuksien hinta heilui 7,36-7,92 € välillä päätöshinnoin tarkastellen. Kuukauden päätöshinta oli 7,54 (+0,2) €/t. Korkeimmillaan kauppaa käytiin kuun alkupuolella yli 8 €/t tasolla.

Kuluvan vuoden päästöoikeuksien hinta on viime päivinä lähestynyt 7 €/t tasoa, kun kaupankäynti alkaa kääntyä viime metreille.

 

k6 joulukuu.JPG


VESIVARASTOTILANNE, NORJA + RUOTSI

Viime kuun sateet olivat yli 20 % ajankohdan normaalia runsaammat. Toteutunut sademäärä (Ruotsi+Norja) oli 22,0 (+4,2 norm) TWh. Hydrologiatase (yhteenlaskettuna vesi- ja lumivarastot sekä maastossa oleva vesi) on plussalla nyt 2,3 TWh eli kuukaudessa vahvistunut reilun 1,5 TWh. Tämän hetken normaalia sateisemmilla sääennusteilla tase on lähiviikkoina vahvistumassa +4,0 TWh tasolle.

Pidemmän aikavälin (4 vko) sääennuste näyttää normaalia vähäisempää sademäärää Norjan vesituotantoalueille.

 

k7 joulukuu.JPG

 

 POHJOISMAINEN SÄHKÖN KULUTUS JA TUONTI / VIENTI

Viime kuun keskilämpötila oli Norjassa ja Ruotsissa lähes asteen normaalia ja reilun asteen edellisen vuoden vastaavaa kuukautta lämpimämpi. Alkuvuoden sähkön kulutus on ollut pohjoismaissa 348,2 (-1,3 ed vuosi) TWh. Pohjoismaat ovat olleet nettona viennin puolella noin 8,1 TWh (+4,4 ed vuosi).

Tällä hetkellä hinnat spot-markkinoilla ohjaavat sähkön siirron Pohjoismaista Keski-Eurooppaan päin.

k8 joulukuu.JPG 

Lähde  EM Finance Oy   www.emfinance.fi