Edellisen kuukauden Polar Spot laskutushinta 4,054 snt/kWh
Sivukartta
Lapin Energianeuvonta

  HUHTIKUUN SÄHKÖMARKKINAKATSAUS

Merkittäviä asioita kuluneelta kuukaudelta:

  • Hydrologinen tase vahvistui kuukauden takaisesta, kun sateet olivat normaalia runsaammat ja sää normaalia lämpimämpi.
  • Johdannaisten (systeemi) hinnat laskivat lähipäässä noin 5 %, mutta vuosituotteiden hinnat pysyivät lähellä kuukauden takaista.
  • Päästöoikeuksien hinnat laskivat reilun 10 %. Polttoaineiden hinnat olivat laskussa välillä 2-7 %.
  • Spot-hinnassa Suomen aluehintaero lähestyi nollaa ja lähipään EPAD-tuotteiden hinnat laskivat, lähikvartaali yli 20 %!
    -> Suomen aluehintaisena lähikvartaalin hinta laski systeemihintaista enemmän, mutta vuosituotteen systeemihintaista vähemmän.

  

 SUOMEN ALUEHINNAN TOTEUTUMA JA ENNUSTE,

viikkokeskiarvo

Ydinvoima käy tällä hetkellä noin 96 % teholla Suomessa ja Ruotsissa. Varsinaiset ensimmäiset vuosihuollot alkavat kuluvan kuun loppupuolella. Spot-kaupan hintataso on pikku hiljaa painunut vähän alaspäin, kevättä lähestyttäessä. Aluehintaero on viime aikoina ollut hyvin maltillinen, jopa negatiivinen arkipäivinäkin.   

Toteutuneista spot-hinnoista ja johdannaishinnoista laskettu ennuste kuluvalle vuodelle Suomessa on 31,20 € tasolla, eli on laskenut noin 1,4 euroa kuukauden takaisesta ja on noin 1,3 euroa viime vuoden toteutumaa korkeampi.

.

k1 huhti.JPG 

 SUOMEN SÄHKÖN KULUTUS JA TUONNIN OSUUS

Suomen sähkön kulutus on ollut alkuvuoden aikana lämpötilakorjaamattomana noin 23,9 TWh, mikä on noin 0,5 TWh edellisen vuoden vastaavaa jaksoa vähemmän. Suomeen on tuotu sähköä alkuvuoden aikana 5,4 (+0,0 ed vuosi) TWh. Ruotsista on tuotu 3,5 (-1,5) TWh, Venäjältä 1,8 (+0,1) TWh. Viron kanssa kauppa on ollut nettona viennin puolella 0,05 (-1,2) TWh. Tuonnin osuus sähkön kulutuksesta oli viime kuun aikana keskimäärin 21 %.

Lyhyellä tähtäimellä sähkön kulutukseen vaikuttaa lämmitystarpeen väheneminen kevättä kohti mentäessä. Talouden tilanteen kehittyminen vaikuttaa edelleen pidemmällä tähtäimellä sähkön kulutukseen. Ruotsin ja Suomen välillä on käytettävissä 2700 (maks 2850) MW muutamaa huoltorajoitusta lukuun ottamatta.

 

k2 huhti.JPG

 

SÄHKÖJOHDANNAISTEN HINTAKEHITYS,

systeemihintaiset

Systeemihintaisista johdannaisista tulevan kesän kvartaalituotteiden hinnat laskivat kuukauden takaisesta 1,2-1,5 €. Laskun takana oli hydrologian vahvistuminen ja polttoaineiden sekä päästöoikeuksien hintojen lasku. Lähikvartaalin hinta on Saksan vastaavan tuotteen alapuolella tällä hetkellä noin 8,8 € eli ero on kasvanut lähes 5,5 € kuukauden takaisessa. Vuosituotteiden hinnat muuttuivat -0,3-+0,1 € vuoden 2021 hinnan laskiessa eniten.  

Fundamenttien mukaan lähikvartaalin hinnassa olisi noin 0,5 € laskupainetta, mutta vuosituotteissa 1,0-2,5 € nousupainetta. Hintakehitykseen vaikuttavat hydrologian, päästöoikeuksien ja hiilen hinnan sekä Saksan markkinan hinnan kehittyminen. 

 

k3 huhti.JPG

  

SÄHKÖJOHDANNAISTEN HINTAKEHITYS,

Suomen aluehintaiset

Suomen aluehinnan ja systeemihinnan välistä eroa kuvaavien EPAD-tuotteista lähikvartaalien hinnat laskivat 0,3-1,0 €. Vuosituotteissa laskua oli 0,0 - 0,5 € välillä. Viime kuun aluehintaero toteutui tasoon 0,28 €, kun vastaavan EPAD-tuotteen päätöshinta oli 2,70 €. Huhtikuu on tähän mennessä toteutunut 1,22 € tasalla, kun EPAD-tuotteen päätöshinta oli 1,95 €. 

Fundamenttien mukaan Suomen aluehintaisen lähikvartaalin hinnassa olisi noin 2 € ja vuoden 2018 hinnassa olisi noin 4 € laskupainetta. EPAD-tuotteiden hintakehitykseen vaikuttaa hydrologisen taseen kehittyminen sekä toteutuneet ja suunnitellut tuotanto- ja siirtorajoitukset.

k4 huhti.JPG

  

SPOT -HINNAN KEHITYS

Viime kuun spot-hinta Suomessa oli 30,68 €/MWh. Hinta oli reilun 4,5 € viime vuoden vastaava hintaa korkeampi. Suomen aluehinta oli systeemihintaa 0,28 € ja Ruotsin (SE3) aluehintaa 0,29 € korkeampi. Lauha sää ja lisääntynyt tuulivoiman tuotanto yhdessä vähentyneiden NO1-SE3 siirtoyhteyden rajoitusten kanssa pienensivät eroa.

Spot-hintaan vaikuttaa tällä hetkellä Suomen osalta siirtoyhteyksien sekä sähkön kulutuksen heiluminen lämpötilan vaikuttaessa lämmitystarpeen kautta sähkön kulutukseen. NO1-SE3 yhteydellä on käytössä 1500 MW 2145 MW:n sijaan toistaiseksi. Venäjän tuonti on normaalilla tasolla.

k5 huhti.JPG

 

POLTTOAINEIDEN HINTAKEHITYS

Polttoaineiden hinnat laskivat kauttaaltaan. Hiilen osalta laskua oli 0,9-1,2 $/t, lähimmän kvartaalin hinnan laskiessa enemmän. Kaasun hinta laski noin 3 %. Öljyn WTI-laadun kuun päätöshinta oli 50,6 (-3,4) $/bbl. Öljyn hinnan ei uskota lyhyellä tähtäimellä nousevan merkittävästi. USA:n tuotanto on lisääntynyt edelleen. Hiilen lähikvartaalin päätöshinta oli 72,64 (-1,2) $/t.

Kuluvan vuoden päästöoikeuksien hinta heilui 4,69-5,91 € välillä päätöshinnoin tarkastellen, kuun päätöshinnan ollessa 4,69 (-0,6) €/t. Korkeimmillaan kauppaa käytiin alkukuussa jo yli 6 €/t tason, mutta kuun loppua kohden hinta laski.

Kuluvan vuoden päästöoikeuksien hinta on pysytellyt kuluvan kuun alun aikana viime kuun lopun tasolla. Suurempaa hintamuutosta ei liene odotettavissa.

 

k6 huhti.JPG


 

VESIVARASTOTILANNE, NORJA + RUOTSI

Viime kuun sateet olivat reilut 15 % ajankohdan normaalia runsaammat. Toteutunut sademäärä (Ruotsi+Norja) oli 13,2 (+1,9 norm) TWh. Hydrologiatase (yhteenlaskettuna vesi- ja lumivarastot sekä maastossa oleva vesi) on vahvistunut ja on nyt noin 9,9 TWh miinuksella eli on kuukauden takaista noin 3,2 TWh parempi. Tämän hetken sade-ennusteilla tase on lähiviikkoina vahvistumassa edelleen -6,85 TWh tasolle.

Pidemmän aikavälin (4 vko) sääennuste näyttää normaalia runsaampia sademääriä Norjan vesituotantoalueille. 

 

k7 huhti.JPG

 

 POHJOISMAINEN SÄHKÖN KULUTUS JA TUONTI / VIENTI

Viime kuun keskilämpötila oli Norjassa ja Ruotsissa noin 2,5 astetta normaalia lämpimämpi, mutta hieman edellisen vuoden vastaavaa kuukautta viileämpi. Alkuvuoden sähkön kulutus on ollut pohjoismaissa 113,1 (-3,4 ed vuosi) TWh. Pohjoismaat ovat olleet nettona viennin puolella noin 1,8 TWh (-0,5 ed vuosi), kun keski-Euroopan hintataso on ollut meitä hieman korkeampi.

Tällä hetkellä hinnat spot-markkinoilla ohjaavat sähkön siirron Pohjoismaista Keski-Eurooppaan Baltiaan päin.

 

k8 huhti.JPG 

Lähde  EM Finance Oy   www.emfinance.fi