Edellisen kuukauden Polar Spot laskutushinta 4,871 snt/kWh
Sivukartta
Lapin Energianeuvonta

  SYYSKUUN SÄHKÖMARKKINAKATSAUS

Merkittäviä asioita kuluneelta kuukaudelta:

  • Hydrologinen tase vahvistui, kun sateet olivat lähes 30 % normaalia runsaammat.
  • Johdannaisten (systeemi) hinnat nousivat lähipäässä 3,5-5 % ja vuosituotteiden hinnat 3,5-7 % ennen kaikkea hiilen hinnan nousun mukana.
  • Päästöoikeuksien hinnat nousivat noin 13 %. Polttoaineista hiilen hinnat nousivat 3-4,5 %, mutta öljyn WTI laadun hinta laski lähes 6 %.
  • Spot-hinnassa Suomen aluehintaero kasvoi reilun 10 % ja lähikvartaalin EPAD-tuotteen hinta nousi 0,2 €. Vuosituotteiden hinnat nousivat 0,5-0,9 €/MWh.
    -> Suomen aluehintaisena hinnat nousivat systeemihintaista enemmän.

  

 SUOMEN ALUEHINNAN TOTEUTUMA JA ENNUSTE,

viikkokeskiarvo

Ydinvoima käy tällä hetkellä noin 47 % teholla pohjoismaissa, kun Ruotsissa on tämän vuoden ydinvoiman päähuoltojakso menossa. Ruotsin kahdeksasta yksiköstä on viisi tällä hetkellä huollossa, osa lokakuun puolelle asti. Suomessa huollossa on Loviisa2 21.9. asti. Spot-kaupan hintataso on Suomessa (ja Ruotsissa) ollut edellistä kuukautta korkeampi, mutta aluehintaero on ollut viime kuun toteutumaa pienempi.   

Toteutuneista spot-hinnoista ja johdannaishinnoista laskettu ennuste kuluvalle vuodelle Suomessa on 34,2 € tasolla, eli on noussut noin 0,9 euroa kuukauden takaisesta ja on noin 1,8 euroa viime vuoden toteutumaa korkeampi.

k1 syys.JPG 

 

SUOMEN SÄHKÖN KULUTUS JA TUONNIN OSUUS

Suomen sähkön kulutus on ollut alkuvuoden aikana lämpötilakorjaamattomana noin 54,9 TWh, mikä on edellisen vuoden vastaavan jakson tasolla. Suomeen on tuotu sähköä alkuvuoden aikana 14,1 (+1,5 ed vuosi) TWh. Ruotsista on tuotu 10,6 (-1,0) TWh, Venäjältä 3,7 (+0,2) TWh. Viron kanssa kauppa on ollut nettona hieman viennin puolella, 0,4 TWh. Tuonnin osuus sähkön kulutuksesta oli viime kuun aikana keskimäärin 25 % viikkokeskiarvona.

Lyhyellä tähtäimellä sähkön kulutukseen vaikuttaa lämmitystarpeen kasvaminen sään viilentyessä. Talouden tilanteen kehittyminen vaikuttaa edelleen pidemmällä tähtäimellä sähkön kulutukseen. Ruotsin ja Suomen välillä on käytettävissä 2700 (maks 2850) MW, mutta kuluvan kuun lopulla on SE3-FI välillä suurempi huoltorajoitus noin viikon ajan.

 

k2 syys.JPG

 

SÄHKÖJOHDANNAISTEN HINTAKEHITYS,

systeemihintaiset

Systeemihintaisista johdannaisista loppu vuoden kvartaalituotteiden hinnat nousivat kuukauden takaisesta 1,2-1,5 €. Nousun takana oli hiilen hinnan ja päästöoikeuksien hintojen nousu. Lähikvartaalin hinta on Saksan vastaavan tuotteen alapuolella tällä hetkellä noin 7,5 € eli ero on kasvanut noin 0,5 euroa kuukauden takaisessa. Systeemihintaisten vuosituotteiden hinnat nousivat 0,9-1,7 €.  

Fundamenttien mukaan lähikvartaalien hinnoissa olisi noin 0,5-1,0 € ja lähimmissä vuosituotteissa luokkaa 0,5-1,5 € laskupainetta. Hintakehitykseen vaikuttavat hydrologian, päästöoikeuksien ja hiilen hinnan sekä Saksan markkinan hinnan kehittyminen.

 

k3 syys.JPG

  

SÄHKÖJOHDANNAISTEN HINTAKEHITYS,

Suomen aluehintaiset

Suomen aluehinnan ja systeemihinnan välistä eroa kuvaavien EPAD-tuotteista kuluvan vuoden lopun ja ensi vuoden alun kvartaalien hinnat nousivat 0,0-0,2 €. Vuosituotteissa muutokset olivat 0,5-0,9 €. Viime kuun aluehintaero toteutui hintaan 8,70 €, kun vastaavan EPAD-tuotteen päätöshinta oli 7,30 € eli kesä- ja heinäkuun tapaan johdannaistuotetta korkeampaan hintaan. Alkanut kuukausi on tähän mennessä toteutunut 6,5 € tasolla, kun EPAD-tuotteen päätöshinta oli 10,0 €. Ruotsin SE3 hinta on ollut käytännössä samalla tasolla. 

Fundamenttien mukaan Suomen aluehintaisen lähikvartaalin hinnassa olisi luokkaa 6 € ja vuoden 2018 hinnassa noin 5 € laskupainetta. EPAD-tuotteiden hintakehitykseen vaikuttaa hydrologisen taseen kehittyminen sekä toteutuneet ja suunnitellut tuotanto- ja siirtorajoitukset.

k4 syys.JPG

  

SPOT -HINNAN KEHITYS

Viime kuun spot-hinta Suomessa oli 36,28 €/MWh. Hinta oli lähes 5 € viime vuoden vastaavan kuukauden hintaa alempi. Suomen aluehinta oli systeemihintaa 8,70 € ja Ruotsin (SE3) aluehintaa 2,65 € korkeampi. Ydinvoiman huollot yhdessä NO1-SE3 välin siirtorajoitusten kanssa pitivät eroa korkeana.

Spot-hintaan vaikuttaa tällä hetkellä Suomen osalta siirtoyhteyksien sekä ydinvoiman vuosihuoltojen eteneminen. Syyskuuhun ajoittuu tänä vuonna eniten ydinvoimahuoltoja. NO1-SE3 yhteydellä on käytössä 1500 MW 2145 MW:n sijaan toistaiseksi. Venäjän tuonti on normaalilla tasolla.

 

k5 syys.JPG

 

POLTTOAINEIDEN HINTAKEHITYS

Polttoaineiden hinnat nousivat öljyä lukuun ottamatta. Hiilen lähikvartaalin hinta nousi 3,7 $/t ja vuosituotteen hinta 2,4 $/t. Hiilen vuosituotteen hinta on noussut korkeimmilleen sitten vuoden 2014 lokakuun. Nousua on tukenut Kiinan ja kaukoidän tarve sekä euron vahvistuminen dollarin suhteen. Kaasun hinta nousi reilun 8 %. Raakaöljyn hinta laski. Öljyn WTI-laadun kuun päätöshinta oli 47,23 (-2,9)  $/bbl. Hiilen lähikvartaalin päätöshinta oli 84,65 (+3,7) $/t.

Kuluvan vuoden päästöoikeuksien hinta heilui 5,27-6,12 € välillä päätöshinnoin tarkastellen. Kuukauden päätöshinta oli 5,94 (+0,7) €/t. Korkeimmillaan kauppaa käytiin loppukuussa.

Kuluvan vuoden päästöoikeuksien hinta on noussut reilusti viimepäivinä viime kuun lopun tasolta. Polttoaineista hiilen ja öljyn hinnat ovat nousseet kuun alun aikana.

 

k6 syys.JPG


VESIVARASTOTILANNE, NORJA + RUOTSI

Viime kuun sateet olivat lähes 30 % ajankohdan normaalia runsaammat. Toteutunut sademäärä (Ruotsi+Norja) oli 23,9 (+5,5 norm) TWh. Hydrologiatase (yhteenlaskettuna vesi- ja lumivarastot sekä maastossa oleva vesi) on vahvistunut ja on nyt 2,1 TWh plussan puolella eli on vahvistunut kuukaudessa noin 2,0 TWh. Tämän hetken normaalia sateisemmilla sääennusteilla tase on lähiviikkoina vahvistumassa noin +3 TWh tasolle.

Pidemmän aikavälin (4 vko) sääennuste näyttää normaalia sademäärää Norjan vesituotantoalueille.

 

k7 korjattuenemmän.JPG

 

 POHJOISMAINEN SÄHKÖN KULUTUS JA TUONTI / VIENTI

Viime kuun keskilämpötila oli Norjassa ja Ruotsissa vajaan puoli astetta normaalia lämpimämpi ja edellisen vuoden vastaavaa kuukauden tasolla. Alkuvuoden sähkön kulutus on ollut pohjoismaissa 252,8 (-1,3 ed vuosi) TWh. Pohjoismaat ovat olleet nettona viennin puolella noin 6,5 TWh (+2,3 ed vuosi). Viime viikkoina Pohjoismaat ovat olleet tuonnin puolella.

Tällä hetkellä hinnat spot-markkinoilla ohjaavat sähkön siirron Keski-Euroopasta Pohjoismaihin päin.   

k8 syys.JPG 

Lähde  EM Finance Oy   www.emfinance.fi