Edellisen kuukauden Polar Spot laskutushinta 4,053 snt/kWh
Sivukartta
Lapin Energianeuvonta

  KESÄKUUN SÄHKÖMARKKINAKATSAUS

Merkittäviä asioita kuluneelta kuukaudelta:

  • Hydrologinen tase vahvistui kuukauden takaisesta, kun sateet olivat hieman normaalia runsaammat ja sää normaalia lämpimämpi.
  • Johdannaisten (systeemi) hinnat nousivat lähipäässä 3-4 % ja vuosituotteiden hinnat 1-4 % kuukauden takaista.
  • Päästöoikeuksien hinnat nousivat lähes 9 %. Polttoaineista hiilen hinta nousi, mutta öljyn ja kaasun hinnat laskivat.
  • Spot-hinnassa Suomen aluehintaero pysyi kuukauden takaisessa ja lähikvartaalin EPAD-tuotteen hinta laski. Pidemmät tuotteet nousivat.
    -> Suomen aluehintaisena lähikvartaalin hinta nousi systeemihintaista vähemmän. Vuosituotteen hinta nousi systeemihintaista enemmän.

  

 SUOMEN ALUEHINNAN TOTEUTUMA JA ENNUSTE,

viikkokeskiarvo

Ydinvoima käy tällä hetkellä noin 71 % teholla pohjoismaissa. Vuosihuollot ovat täydessä vauhdissa niin Suomessa kuin Ruotsissakin. Spot-kaupan hintataso on Suomessa ollut hieman edellistä kuukautta korkeampia alkukuun osalta. Aluehintaero on viime aikoina ollut välillä melko suurikin.   

Toteutuneista spot-hinnoista ja johdannaishinnoista laskettu ennuste kuluvalle vuodelle Suomessa on 32,20 € tasolla, eli on noussut noin 0,5 euroa kuukauden takaisesta ja on noin 2,3 euroa viime vuoden toteutumaa korkeampi.

.

k1.JPG 

 SUOMEN SÄHKÖN KULUTUS JA TUONNIN OSUUS

Suomen sähkön kulutus on ollut alkuvuoden aikana lämpötilakorjaamattomana noin 37,2 TWh, mikä on edellisen vuoden vastaavan jakson tasolla. Suomeen on tuotu sähköä alkuvuoden aikana 8,9 (+0,8 ed vuosi) TWh. Ruotsista on tuotu 6,0 (-1,6) TWh, Venäjältä 2,7 (+0,2) TWh. Viron kanssa kauppa on ollut nettona tuonnin puolella 0,1 TWh. Tuonnin osuus sähkön kulutuksesta oli viime kuun aikana keskimäärin 26 % viikkokeskiarvona.

Lyhyellä tähtäimellä sähkön kulutukseen vaikuttaa jäähdytystarpeen kasvaminen sään lämmetessä. Talouden tilanteen kehittyminen vaikuttaa edelleen pidemmällä tähtäimellä sähkön kulutukseen. Ruotsin ja Suomen välillä on käytettävissä 2700 (maks 2850) MW muutamaa huoltorajoitusta lukuun ottamatta.

 

k2.JPG

 

SÄHKÖJOHDANNAISTEN HINTAKEHITYS,

systeemihintaiset

Systeemihintaisista johdannaisista loppu vuoden kvartaalituotteiden hinnat nousivat kuukauden takaisesta 0,8-1,2 €. Nousun takana oli polttoaineiden ja päästöoikeuksien hintojen nousu. Lähikvartaalin hinta on Saksan vastaavan tuotteen alapuolella tällä hetkellä noin 8,4 € eli ero on kasvanut hieman kuukauden takaisessa. Systeemihintaisten vuosituotteiden hinnat nousivat 0,3-0,9 € vuosien 2018 ja -19 hintojen laskiessa eniten.  

Fundamenttien mukaan lähikvartaalin hinnassa olisi noin 2 € ja lähimmissä vuosituotteissa 0,5-1,0 € nousupainetta. Hintakehitykseen vaikuttavat hydrologian, päästöoikeuksien ja hiilen hinnan sekä Saksan markkinan hinnan kehittyminen.

 

k3.JPG

  

SÄHKÖJOHDANNAISTEN HINTAKEHITYS,

Suomen aluehintaiset

Suomen aluehinnan ja systeemihinnan välistä eroa kuvaavien EPAD-tuotteista lähimmän kvartaalin hinta laski 0,5 €, mutta vuoden viimeisen kvartaalin hinta nousi 0,2 €. Vuosituotteissa nousua oli 0,2-0,3 € välillä. Viime kuun aluehintaero toteutui hintaan 2,21 €, kun vastaavan EPAD-tuotteen päätöshinta oli 3,45 €. Alkanut kuukausi on tähän mennessä toteutunut 7,04 € tasolla, kun EPAD-tuotteen päätöshinta oli 4,60 €. 

Fundamenttien mukaan Suomen aluehintaisen lähikvartaalin hinta olisi oikealla tasolla ja vuoden 2018 hinnassa olisi noin 3,5 € laskupainetta. EPAD-tuotteiden hintakehitykseen vaikuttaa hydrologisen taseen kehittyminen sekä toteutuneet ja suunnitellut tuotanto- ja siirtorajoitukset.

k4.JPG

  

SPOT -HINNAN KEHITYS

Viime kuun spot-hinta Suomessa oli 30,67 €/MWh. Hinta oli reilun 2,5 € viime vuoden vastaavan kuukauden hintaa korkeampi. Suomen aluehinta oli systeemihintaa 2,21 € ja Ruotsin (SE3) aluehintaa 1,09 € korkeampi. Ydinvoiman huollot pitivät eron edellisen kuun tasolla.

Spot-hintaan vaikuttaa tällä hetkellä Suomen osalta siirtoyhteyksien sekä ydinvoiman vuosihuoltojen eteneminen. Olkiluoto 2 vuosihuollon päättyminen on venynyt ja tällä hetkellä huollon arvioidaan päättyvän 8.7.. Tuulituotannon vaihtelu vaikuttaa selvästi hintoihin ja tullee painamaan spot-hinnan tämän kesän aikana negatiiviseksi Suomessakin joillakin yön tunneilla. NO1-SE3 yhteydellä on käytössä 1500 MW 2145 MW:n sijaan toistaiseksi. Venäjän tuonti on normaalilla tasolla.

k5.JPG

 

POLTTOAINEIDEN HINTAKEHITYS

Polttoaineiden hinnat laskivat hiiltä lukuun ottamatta. Hiilen osalta nousua oli lähikvartaalin hinnassa 2,5 $/t, kun vuosituotteen hinta pysyi kuukauden takaisella tasolla. Kaasun hinta laski noin 3 %. Öljyn WTI-laadun kuun päätöshinta oli 48,32 (-1,0) $/bbl. Hiilen lähikvartaalin päätöshinta oli 75,35 (+2,5) $/t.

Kuluvan vuoden päästöoikeuksien hinta heilui 4,35-5,19 € välillä päätöshinnoin tarkastellen. Kuukauden päätöshinta oli 4,98 (+0,4) €/t. Korkeimmillaan kauppaa kuun loppupuolella.

Kuluvan vuoden päästöoikeuksien hinta on pysytellyt viime kuun lopun tasolla. Polttoaineista hiilen hinta on noussut kuluvan kuun alun aikana, kun taas öljyn hinta on hieman laskenut.

 

k6.JPG


 

VESIVARASTOTILANNE, NORJA + RUOTSI

Viime kuun sateet olivat hieman ajankohdan normaalia runsaammat. Toteutunut sademäärä (Ruotsi+Norja) oli 10,7 (+0,3 norm) TWh. Hydrologiatase (yhteenlaskettuna vesi- ja lumivarastot sekä maastossa oleva vesi) on vahvistunut ja on nyt noin 7,1 TWh miinuksella eli on kuukauden takaista noin 0,4 TWh parempi. Tämän hetken normaalia kuivemmilla sääennusteilla tase on lähiviikkoina vahvistumassa noin -5 TWh tasolle.

Pidemmän aikavälin (4 vko) sääennuste näyttää normaalia runsaampia sademääriä Norjan vesituotantoalueille.

 

k7.JPG

 

 POHJOISMAINEN SÄHKÖN KULUTUS JA TUONTI / VIENTI

Viime kuun keskilämpötila oli Norjassa ja Ruotsissa vajaan asteen normaalia lämpimämpi, mutta noin 1,5 astetta edellisen vuoden vastaavaa kuukautta viileämpi. Alkuvuoden sähkön kulutus on ollut pohjoismaissa 174,1 (-2,4 ed vuosi) TWh. Pohjoismaat ovat olleet nettona viennin puolella noin 3,5 TWh (-0,4 ed vuosi), kun keski-Euroopan hintataso on ollut meitä hieman korkeampi.

Tällä hetkellä hinnat spot-markkinoilla ohjaavat sähkön siirron Pohjoismaista Keski-Eurooppaan päin. Lukuun ottamatta viikonloppuja, jolloin Saksassa hinta painuu ajoittain jopa miinukselle.

 

k8.JPG 

Lähde  EM Finance Oy   www.emfinance.fi