Edellisen kuukauden Polar Spot laskutushinta 4,378 snt/kWh
Sivukartta
Lapin Energianeuvonta

  HELMIKUUN SÄHKÖMARKKINAKATSAUS

Merkittäviä asioita kuluneelta kuukaudelta:

  • Hydrologinen tase pysyi lähes kuukauden takaisella tasolla sateiden ollessa normaalilla tasolla ja sään normaalia lämpimämpi.
  • Johdannaisten (systeemi) hinnat laskivat lähipäässä reilut 10 % ja vuosituotteissa 5-10 %.
  • Päästöoikeuksien hinnat laskivat lähes 20 %. Polttoaineiden hinnat olivat kauttaaltaan laskussa välillä 2-12 %.
  • Spot-hinnassa Suomen aluehintaero kasvoi hieman. Lähipään EPAD-tuotteiden hinnat nousivat, muuten muutoksia oli molempiin suuntiin.
  • Suomen aluehintaisena lähikvartaalin ja -vuoden hinnat laskivat systeemihintaisia vähemmän.

  ​

 SUOMEN ALUEHINNAN TOTEUTUMA JA ENNUSTE,

viikkokeskiarvo

Ydinvoima käy tällä hetkellä täydellä teholla Suomessa ja Ruotsissa. Seuraavat suunnitellut tuotannon rajoitukset ovat vasta huhtikuun loppupuolella. Spot-kaupan hintataso on pysynyt suhteellisen alhaisena kovista pakkasista huolimatta. Tilannetta auttoi viime vuoden tapaan samaan aikaan ajoittuvat Venäjän pitkät pyhät, joiden aikana tuonti Venäjältä on selvästi normaalia suurempaa. NO1-SE3 siirtoyhteyden rajoitukset eivät viime aikoina ole vaikuttaneet aluehintaeroon. Tämän hetken tiedon mukaan siirtoyhteydellä on käytössä pääasiassa 900-1400 MW (2145 MW:n sijaan) toistaiseksi.   

Toteutuneista spot-hinnoista ja johdannaishinnoista laskettu ennuste kuluvalle vuodelle Suomessa on 33,00 € tasolla, eli on noussut noin 1,5 euroa kuukauden takaisesta ja on noin 0,5 euroa viime vuoden toteutumaa korkeampi.K1.JPG 

 SUOMEN SÄHKÖN KULUTUS JA TUONNIN OSUUS

Suomen sähkön kulutus oli viime kuussa lämpötilakorjaamattomana noin 8,4 TWh, mikä on noin 1,0 TWh edellisen vuoden vastaavaa jaksoa vähemmän. Suomeen tuotiin sähköä viime kuun aikana 2,0 (-0,5 ed vuosi) TWh. Ruotsista tuotiin 1,3 (-0,4) TWh, Venäjältä 0,7 (-0,1) TWh. Viron kanssa kauppa oli nettona viennin puolella 0,1 (-0,2) TWh. Tuonnin osuus sähkön kulutuksesta oli viime kuun aikana keskimäärin 23 %.

Lyhyellä tähtäimellä sähkön kulutukseen vaikuttaa lämmitystarpeen vaihtelu sään mukaan. Talouden tilanteen kehittyminen vaikuttaa edelleen pidemmällä tähtäimellä sähkön kulutukseen. Ruotsin ja Suomen välillä on käytettävissä 2700 (maks 2850) MW.

k2 helmi.jpg

 SÄHKÖJOHDANNAISTEN HINTAKEHITYS,

systeemihintaiset

Systeemihintaisista johdannaisista tulevan kesän kvartaalituotteiden hinnat laskivat kuukauden takaisesta 2,8-3,3 €. Laskussa oli paljon korjausta loppuvuoden noususta, joka syntyi pienillä volyymeilla hiljaisella markkinalla. Lähikvartaalin hinta on Saksan vastaavan tuotteen alapuolella noin 7,5 € eli ero on pysynyt kuukauden takaisessa. Vuosituotteiden hinnat laskivat 1,4-2,4 € ensi vuoden hinnan laskiessa eniten.   

Fundamenttien mukaan lähikvartaalin hinnassa olisi noin 1,0 € ja vuosituotteissa 2,0-3,5 € nousupainetta. Hintakehitykseen vaikuttavat hydrologian, päästöoikeuksien ja hiilen hinnan sekä Saksan markkinan hinnan kehittyminen.

 

 

k3 helmi.jpg

  SÄHKÖJOHDANNAISTEN HINTAKEHITYS,

Suomen aluehintaiset

Suomen aluehinnan ja systeemihinnan välistä eroa kuvaavien EPAD-tuotteista lähikvartaalien hinnat nousivat 0,3-0,95 €. Vuosituotteissa muutokset olivat -0,1 - 0,25 € välillä. Viime kuun aluehintaero toteutui tasoon 2,48 €, kun vastaavan EPAD-tuotteen päätöshinta oli 4,25 €.   

Fundamenttien mukaan Suomen aluehintaisen lähikvartaalin hinnassa olisi noin 1 € ja vuoden 2018 hinnassa noin 2 € laskupainetta. EPAD-tuotteiden hintakehitykseen vaikuttaa hydrologisen taseen kehittyminen sekä toteutuneet ja suunnitellut tuotanto- ja siirtorajoitukset.

 

 

k4 helmi.jpg

  SPOT -HINNAN KEHITYS


Viime kuun spot-hinta Suomessa oli 33,29 €/MWh. Hinta oli reilun 4,5 € viime vuoden vastaava hintaa alempi. Suomen aluehinta oli systeemihintaa 2,48 € ja Ruotsin (SE3) aluehintaa 1.36 € korkeampi. NO1-SE3 välisen yhteyden kapasiteetin rajoitukset Suomen (ja Ruotsin) hinnan eroon systeemihinnasta.

Spot-hintaan vaikuttaa tällä hetkellä Suomen osalta siirtoyhteyksien sekä sähkön kulutuksen heiluminen lämpötilan vaikuttaessa lämmitystarpeen kautta sähkön kulutukseen. NO1-SE3 yhteydellä on käytössä 900-1400 MW 2145 MW:n sijaan toistaiseksi. Mikäli NO1 alueella kulutustilanne tulee tiukaksi, siirtoa voidaan rajoittaa jopa 0 MW:iin asti. Venäjän tuonti on normaalilla tasolla.

 

 

K5.JPG

  POLTTOAINEIDEN HINTAKEHITYS

Polttoaineiden hinnat olivat kautta linjan laskussa. Hiilen osalta laskua oli 3,0-4,65 $/t (4,5 - 5,5 %), lähimmän kvartaalin hinnan laskiessa enemmän. Kaasun hinta laski noin 12 %. Öljyn WTI-laadun kuun päätöshinta oli 52,81 (-0,91) $/bbl. Öljyn hintakehitykseen aiheuttaa epävarmuutta OPEC:n ja sen ulkopuolisten tuottajien solmiman tuotannon rajoitussopimuksen toteutuminen käytännössä. Hiilen lähimmän kvartaalin päätöshinta oli 75,35 (-4,65) $/t. 
Alkaneen vuoden päästöoikeuksien hinta heilui 4,7-6.13 € välillä päätöshinnoin tarkastellen. Kuluvan vuoden päästöoikeuksien kuun päätöshinta oli 5,38 (-1,20) €/t (-18 %) 

Kuluvan vuoden päästöoikeuksien hinta on pysytellyt kuluvan kuun alun aikana viime kuun päätöksen tasolla. 

 

 

k6 helmi.jpg


 VESIVARASTOTILANNE, NORJA + RUOTSI

Viime kuun sateet olivat ajankohdan normaalin mukaiset. Toteutunut sademäärä (Ruotsi+Norja) oli 14,7 (-0,1 norm) TWh. Hydrologiatase (yhteenlaskettuna vesi- ja lumivarastot sekä maastossa oleva vesi) on heikentynyt hieman ja on nyt noin 10,4 TWh miinuksella eli on heikentynyt kuukauden takaisesta reilun 0,5 TWh. Tämän hetken sade-ennusteilla tase on lähiviikkoina heikkenemässä kohti -15 TWH tasoa.

Pidemmän aikavälin (4 vko) sääennuste näyttää normaalia vähäisempiä sademääriä Norjan vesituotantoalueille.

k7.JPG

 

 POHJOISMAINEN SÄHKÖN KULUTUS JA TUONTI / VIENTI

Viime kuun keskilämpötila oli Norjassa ja Ruotsissa reilun 2,5 astetta normaalia ja 3,5 astetta edellisen vuoden vastaavaa kuukautta lämpimämpi. Viime kuun sähkön kulutus oli pohjoismaissa 40,2 (-4,1 ed vuosi) TWh. Pohjoismaat olivat nettona viennin puolella noin 0,8 TWh (+0,8 ed vuosi), kun keski-Euroopan hintataso on ollut melko selvästi meitä korkeampi. 

Tällä hetkellä hinnat spot-markkinoilla ohjaavat sähkön siirron Pohjoismaista Keski-Eurooppaan Baltiaan päin.

k8.JPG 

Lähde  EM Finance Oy   www.emfinance.fi