Edellisen kuukauden Polar Spot laskutushinta 4,425 snt/kWh
Sivukartta
Lapin Energianeuvonta

ENERGIAPOLARIN UUTISKIRJEREKISTERI


REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10§
Laatimispäivä 15.4.2008

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Energiapolar Oy
Yhteystiedot: Koskikatu 27, 96101 Rovaniemi

2. Rekisterisasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Nimi: Päivi Alaoja
Yhteystiedot:
Koskikatu 27, 96101 Rovaniemi
P. 016 331 6100
etunimi.sukunimi[at]energiapolar.fi

3. Rekisterin nimi
Energiapolarin uutiskirjerekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään asiakkaiden suostumuksella Energiapolarin asiakassuhteen hoitamiseen ja yhteydenpitoon. Rekisterin tietoja käytetään tarjousten, etujen ja ajankohtaistiedotteiden lähettämiseksi asiakkaalle. Lisäksi tietoja voidaan käyttää asiakaspalvelun kehittämis- ja tilastollisiin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Energiapolarin toimesta asiakkaista, jotka osallistuvat yhtiön mobiili -ja internetkampanjoihin. Tietolähteenä ovat asiakkaalta osallistumisen yhteydessä kerättävät tiedot. Tiedot kerätään internet-sivuston sekä mobiilikanavien kautta erilaisilla lomakkeilla ja kyselyillä.

Rekisteröitäviä tietoja ovat:
Etunimi
Sukunimi
Sähköpostiosoite
Käyttäjätunnus
Energiapolarin asiakkuus
Asunnon ja loma-asunnon sijainti