Edellisen kuukauden Polar Spot laskutushinta 4,425 snt/kWh
Sivukartta
Lapin Energianeuvonta
Ympäristö ja yhteiskuntavastuu>Energianlähteet ja päästöt>Tuotantomuotojen ympäristövaikutukset

Eri tuotantomuotojen keskeiset ympäristövaikutuksetVesivoima

 • ei päästöjä eikä jätteitä veteen, maaperään eikä ilmaan
 • maisemalliset vaikutukset
 • kasvillisuus ja kalat saattavat kärsiä
 • veden pinnan korkeuden vaihtelu

  Tuulivoima

 • ei päästöjä eikä jätteitä veteen, maaperään eikä ilmaan
 • maisemalliset haitat ja melu
 • lintukuolemat, lintujen käyttäytymisen muutokset 

  Puu

 • hiilidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöt

  Öljy, kivihiili, turve

 • hiilidioksidi-, rikkidioksidi, typenoksidi- ja hiukkaspäästöt, tuhka
 • uusiutumattomien luonnonvarojen kuluminen
 • turve voidaan määritellä hitaasti uusiutuvaksi biomassaksi

  Maakaasu

 • alhaiset hiilidioksidi- ja typenoksidipäästöt verrattuna muihin fossiilisiin polttoaineisiin 

  Ydinvoima

 • maisemavaikutukset, käytetyn polttoaineen loppusijoitukseen liittyvät riskit, lauhdevesien mahdolliset vaikutukset vesistöön.