Edellisen kuukauden Polar Spot laskutushinta 4,425 snt/kWh
Sivukartta
Lapin Energianeuvonta
Ota yhteyttä>Usein kysytyt kysymykset

Usein kysytyt kysymykset

Palautekanavamme kautta voit kysyä meiltä vastausta asiaan, joka ei selviä näistä yleisimmin kysytyistä asiakkaiden kysymyksistä ja vastauksistamme.


Anna palautetta ja kysy

 
Tietopaketti sähkömarkkinoista:     Hyvä tietää sähkömarkkinoista


 

Jouduitko epäasiallisen puhelinmyynnin kohteeksi?

Puhelinmyyjä soitti: Pyysin tarjouksen, mutta sainkin sopimuspaperit, mitä nyt teen?

Nyt sinulla on KIIRE toimia. Ota heti yhteyttä sopimuksessa tai vahvistuksessa mainittuun asiakaspalvelunumeroon, ja ilmoita ettet ole tehnyt sopimusta vaan olet pyytänyt kirjallisen tarjouksen.
Sinulla on sopimuksen tekohetkestä 14 vuorokautta aikaa peruuttaa sopimus. Peruutuksen syytä ei tarvitse kertoa.
Oleellista on ilmoittaa asiasta heti sähkösopimusasiakirjat lähettäneelle myyjälle. Myyjän velvollisuus on ilmoittaa peruutetusta sopimuksesta verkkoyhtiölle ja vanhalle myyjälle.

Tuli tehtyä hätäisesti huono sopimus, miten siitä pääsee eroon?

Jos olet huolimattomasti tehnyt sähkösopimuksen etäviestimen välityksellä (kirje, puhelin, internet) niin sinulla on aina peruuttamisoikeus. Mutta peruutuksella on KIIRE.  Se pitää tehdä 14 vrk kuluessa sopimuksen tekohetkestä. Peruuttaminen pitää tehdä suoraan kyseiselle myyjälle. Peruuttamisilmoituksen saanut myyjä hoitaa kaikki ilmoitukset siitä eteenpäin verkkoyhtiölle ja vanhalle myyjälle. Mikäli peruutus myöhästyy, sähkösopimuksesi sitoo sinua sopimusajan loppuun saakka.


  

Kilpailuttaminen, tarjoukset ja sopimukset

Miten saan sähkötarjouksen?

Voit laskea itsellesi sähkötarjouksen energiapolar.fi sivuilta löytyvässä Tarjouslaskurissa. Tarjouslaskuri on luotettava ja turvallinen palvelu. Mikäli tarjouksemme on sopiva, voit tehdä siitä suoraan sopimuksen. Vahvistuksen saat samantien sähköpostiisi.

Mistä saa tietoa sähkön myyjistä ja tarjouksista? Miten kilpailutetaan?

Energiapolarin kaikki sopimusvaihtoehdot löydät Tarjouslaskurista. Myyjiä voi luotettavimmin kilpailuttaa osoitteessa www.sahkonhinta.fi. 

Kaikki kilpailuttamispalvelut eivät ole puolueettomia palveluita. Tarjolla on useita palveluita, jotka antavat kuluttajalle kuvan siitä, että tarjotaan puolueettomasti kaikkien myyjien sähkösopimuksia. Tosiasiassa näissä yleensä tarjotaan vain muutaman tai pahimmillaan vain yhden myyjän sähköä. Usein näissä vertailuissa paikallisen myyjän vertailuhinta ei vastaa todellisuutta eikä asiakkaan sopimushintaa. Energiapolarin tapauksessa useimmiten puuttuvat edullisimmat Lapin Takuu -sopimushinnat.

Kannattaako sähköyhtiöitä kilpailuttaa?

Kilpailuttamalla asiakas voi vaikuttaa sähköenergian hintaan, mutta ei sähkön siirtohintaan. Kilpailutettavan sähkön myynnin osuus on noin 40-50 % sähkön kokonaiskustannuksista.

Miten teen sähkösopimuksen?

Sähkösopimuksen teet erittäin turvallisesti Tarjouslaskurissa näin: Kun olet ensin laskenut sinulle sopivimman vaihtoehdon, jatkat prosessia eteenpäin tekemällä sopimuksen. Sähkösopimuksen vahvistus kilahtaa sähköpostiisi saman tien.

Mikä vaihtoehto tarjotuista kannattaa valita?

Valintaan vaikuttavat sähkön markkinatilanne ja omat arvostuksesi. Kun sähkön hinta on nousussa, kannattaa suojautua tekemällä pitkä kahden vuoden Lapin Takuu -sopimus.

Jos taas hinta on laskusuunnassa, niin kannattaa ehkä jäädä seuraamaan tilannetta toistaiseksi voimassa olevaan Markkinasähkö LAPISTA. -sopimukseen.

Polar Tuntispot -sopimuksen tekemällä voit ostaa sähköä pörssiperusteisella hinnalla. Tällöin hinta muuttuu tunneittain.

Ekologisia valintoja arvostaville ja tekeville sopii parhaiten Lapin BIO+.

Miten myyjän vaihto tapahtuu?

Kun tulet meille asiakkaaksi, niin me hoidamme puolestasi vanhan myyjän irtisanomisen. Vaihto ei edellytä asiakkaalta mitään erityisiä toimenpiteitä. Myyjän vaihtoon kuluu aikaa noin 15 vuorokautta siitä, kun uusi sopimus on kirjattu asiakaspalvelujärjestelmään. On siis hyvä olla liikkeellä ajoissa.

Miten uusin sähkösopimukseni?

Jos sinulla on määräaikainen sähkösopimus, lähetämme sinulle noin kuukautta ennen sopimuksen päättymispäivää tiedon uusista hinnoista, samalla sopimuksesi muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi. Määräaikaisen sopimuksen hintoja tai ehtoja ei muuteta sopimuksen voimassaoloaikana. Toistaiseksi voimassaolevaa sopimusta ei tarvitse erikseen uusia.


Sähkömarkkinat ja sähkön hinta

Mikä on Nord Pool -sähköpörssi?

Se on pohjoismainen sähköpörssi, jossa tukkuhinta määräytyy sähkölle kysynnän ja tarjonnan mukaan.

Pörssissä käydään kahdenlaista kauppaa: spot ja finanssikauppaa. Spot-kauppaa käydään seuraavan vuorokauden toimituksista. Pidempiaikaista sähkökauppaa jopa vuosien päähän voidaan käydä ns. finanssimarkkinalla. Finanssituotteet ovat spot-hinnan odotushintoja. Sähköpörssissä käyvät kauppaa sähköntuottajat, suuret sähkönkäyttäjät, vähittäismyyjät, sähköä välittävät yritykset sekä trading-toimintaa harjoittavat yritykset.

Pohjoismaissa kulutettavasta sähköstä yli 60 % myydään nykyään pörssin kautta. Kaupankäynti toimijoiden välillä ja hinnanmuodostus perustuvat, kuten kaikessa pörssikaupassa, toimijoiden erilaiseen käsitykseen tulevaisuuden kehityksestä. Julkiset markkinat varmistavat, että sähköä tuotetaan Pohjoismaissa aina optimaalisella tavalla. Kaikki voivat seurata hintaan vaikuttavia tekijöitä ja niiden kehitystä pörssin kotisivuilla www.nordpool.com.

Mistä sähkön hinta koostuu?

Sähkön hinta muodostuu kolmesta osasta: sähköenergiasta, sähkönsiirrosta ja veroista. Sähköenergian osuus on noin 40-50 % ja loppuosa on siirtoa ja veroja. Sähköenergiaa voi havainnollisesti ajatella energiapakettina, jonka kuljetusliike eli siirtoyhtiö toimittaa perille.

Vain sähköenergian hinnan voi kilpailuttaa. Asiakas voi ostaa sähkönsä vapaasti keneltä tahansa myyjältä Suomessa. Sähkönsiirtoa ei voi kilpailuttaa vaan kullakin alueella toimii vain yksi vastuullinen sähkönjakeluyhtiö. 


Sähkölasku (muutto ja muutosta ilmoittaminen)

Me vaihdoimme Energiapolarille, miksi entiseltä tulee edelleen lasku?

Vanha myyjä lähettää loppulaskun sopimuksen päättymispäivään asti. Siitä eteenpäin sähköenergian laskuttaa uusi myyjä. Joskus myyjän vaihtaminen ei onnistu asiakkaalla olevan määräaikaisen sopimuksen vuoksi. Myyjä on aina riippuvainen verkkoyhtiön lähettämistä aloituslukemista, eikä voi aloittaa sopimusmyyntiä ennenkuin tarvittavat tiedot saadaan. Asiakas ei voi ilmoittaa lukemia suoraan myyjälle.

Mitä sähkölaskussa laskutetaan?

Sähkölaskutus tapahtuu useimmiten kulutukseen perustuvilla lukemalaskuilla, jotka perustuvat asiakkaan todelliseen käyttöön. Etäluettava mittari luetaan kerran päivässä. Sähköstä maksettavan arvonlisäveron määrä on 24 %.

Sähkölasku voi sisältää pelkän sähkön myyntiosuuden (energian), pelkän siirron tai molemmat yhdellä laskulla. Tuoterakenne on samanlainen energialle ja siirrolle: Hinta koostuu perusmaksusta €/kk ja energian yksikköhinnasta snt/kWh.

Miksi maksan perusmaksuja?

Sähkön myynnin perusmaksut kattavat asiakkaan sähkönkäytöstä riippumattomia kuluja, kuten sähkönkäyttötietojen käsittely, laskujen tekeminen ja lähettäminen sekä laskutustietojen ylläpito.

Miten sähkölaskutus toimii?

Laskutus tapahtuu kulutukseesi perustuvilla lukemalaskuilla kerran kuukaudessa, kaikki asiakkaamme siirtyivät kuukausilaskutukseen alkaen 1.9.2015. Sähkön myyjä käyttää aina verkkoyhtiön ilmoittamaa todellista sähkönkulutusta. 

Mitä tarkoittaa jälkilaskutus?

Meillä asiakas maksaa yleensä aina sähkönsä jälkikateen. Se tarkoittaa sitä, että kunkin laskutettavan jakson sähkölasku erääntyy maksettavaksi jakson lopussa samaan aikaan, kun sähkö on myös käytetty.

Milloin ilmoitan muutosta?

Muutosta tulee ilmoittaa mielellään kaksi viikkoa ennen muuttopäivää.

Sähkösopimus voi muuttaa mukanasi uuteen osoitteeseen.

Tällöin muutosta täytyy ilmoittaa ensiksi nimenomaan meille. Uudella käyttöpaikalla olevien mittausten perusteella etsimme sinulle parhaiten sopivan tuotteen.

Sähkön siirto, mittaukset ja mittarien luenta

Muuttuvatko siirron hinnat jos kilpailuttaa?

Sähkön siirtohinnat eivät saa muuttua (kallistua) siksi, että asiakas vaihtaa sähkön myyjää.

Mitä myyjän vaihto maksaa?

Myyjän vaihto sinänsä ei maksa mitään. Asiakas voi vaihtaa myyjää ilmaiseksi yhden kerran vuodessa. Verkkoyhtiö voi halutessaan periä mittarinluvusta maksun silloin, jos asiakas vaihtaa myyjää jo toisen tai useamman kerran yhden vuoden aikana.

Minne ilmoitetaan mittarinlukemat? Milloin tulee etäluenta?

Mittarinlukemat ilmoitetaan aina paikalliselle verkkoyhtiölle. Etäluettava mittari luetaan kerran päivässä automaattisesti.

Etäluenta ja tuntimittaus on asennettu kaikille asiakkaille 2014 alkuun mennessä. Lapissa suuri osa asiakkaista on jo etäluennan piirissä. Energiapolarissa asiakas siirtyy lukemalaskutukseen heti, kun uusi mittari on asennettu ja etäluenta toimii moitteetta. 

Ovatko verkkomaksut kaikille samat?

Verkkomaksut eli siirtohinnat ovat kaikille samantyyppisille asiakkaille samat.

Mitä tarkoittavat erilaiset mittaukset?

Kotitalouksille on tarjolla ainakin kolmenlaista mittaustapaa: yleissähkö, aikasähkö ja kausisähkö. Yleissähkössä hinta on sama kaiken aikaa. Aikasähkössä päiväaika ja yöaika on hinnoiteltu erikseen. Kausisähkössä talviarkipäivä on kalliimpaa ja kaikki muu aika on halvempaa. Lisäksi yritysasiakkaille on erilaisia tehomittauksia.