Tietoa meistä

Usein kysytyt kysymykset

Täältä löydät vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin koskien sähkösopimusasioita.

Jos et löydä vastausta kysymykseesi, laita meille kysymyksesi palautekanavamme kautta alta.

Anna palautetta ja kysy

Tietopaketti sähkömarkkinoista

 

Jouduitko epäasiallisen puhelinmyynnin kohteeksi?

Nyt sinulla on kiire toimia. Ota heti yhteyttä sopimuksessa tai vahvistuksessa mainittuun asiakaspalvelunumeroon, ja ilmoita ettet ole tehnyt sopimusta vaan olet pyytänyt kirjallisen tarjouksen.
Sinulla on sopimuksen tekohetkestä 14 vuorokautta aikaa peruuttaa sopimus. Peruutuksen syytä ei tarvitse kertoa.
Oleellista on ilmoittaa asiasta heti sähkösopimusasiakirjat lähettäneelle myyjälle. Myyjän velvollisuus on ilmoittaa peruutetusta sopimuksesta verkkoyhtiölle ja vanhalle myyjälle.

Jos olet huolimattomasti tehnyt sähkösopimuksen etäviestimen välityksellä (kirje, puhelin, internet) niin sinulla on aina peruuttamisoikeus. Mutta peruutuksella on kiire. Se pitää tehdä 14 vrk kuluessa sopimuksen tekohetkestä. Peruuttaminen pitää tehdä suoraan kyseiselle myyjälle. Peruuttamisilmoituksen saanut myyjä hoitaa kaikki ilmoitukset siitä eteenpäin verkkoyhtiölle ja vanhalle myyjälle. Mikäli peruutus myöhästyy, sähkösopimuksesi sitoo sinua sopimusajan loppuun saakka.

Kilpailuttaminen, tarjoukset ja sopimukset

Voit laskea itsellesi sähkötarjouksen energiapolar.fi sivuilta löytyvässä Tarjouslaskurissa. Tarjouslaskuri on luotettava ja turvallinen palvelu. Mikäli tarjouksemme on sopiva, voit tehdä siitä suoraan sopimuksen. Vahvistuksen saat samantien sähköpostiisi.

Energiapolarin kaikki sopimusvaihtoehdot löydät Tarjouslaskurista. Myyjiä voi luotettavimmin kilpailuttaa osoitteessa www.sahkonhinta.fi.

Kaikki kilpailuttamispalvelut eivät ole puolueettomia palveluita. Tarjolla on useita palveluita, jotka antavat kuluttajalle kuvan siitä, että tarjotaan puolueettomasti kaikkien myyjien sähkösopimuksia. Tosiasiassa näissä yleensä tarjotaan vain muutaman tai vain yhden myyjän sähköä. Usein näissä vertailuissa paikallisen myyjän vertailuhinta ei vastaa todellisuutta eikä asiakkaan sopimushintaa.

Kilpailuttamalla asiakas voi vaikuttaa sähköenergian hintaan, mutta ei sähkön siirtohintaan. Kilpailutettavan sähkön myynnin osuus on noin 40-50 % sähkön kokonaiskustannuksista.

Sähkösopimuksen teet erittäin turvallisesti Tarjouslaskurissa näin: Kun olet ensin laskenut sinulle sopivimman vaihtoehdon, jatkat prosessia eteenpäin tekemällä sopimuksen. Sähkösopimuksen vahvistus kilahtaa sähköpostiisi saman tien.

Valintaan vaikuttavat sähkön markkinatilanne ja omat arvostuksesi. Kun sähkön hinta on nousussa, kannattaa suojautua tekemällä pitkä kahden vuoden Lapin Takuu -sopimus.

Jos taas hinta on laskusuunnassa, niin kannattaa ehkä jäädä seuraamaan tilannetta toistaiseksi voimassa olevaan Markkinasähkö LAPISTA. -sopimukseen.

Polar Tuntispot -sopimuksen tekemällä voit ostaa sähköä pörssiperusteisella hinnalla. Tällöin hinta muuttuu tunneittain.

Ekologisia valintoja arvostaville ja tekeville sopii parhaiten Lapin BIO+.

Kun tulet meille asiakkaaksi, hoidamme puolestasi valtuutuksellasi vanhan myyjän sopimuksen irtisanomisen. Vaihto ei edellytä asiakkaalta mitään erityisiä toimenpiteitä. Myyjän vaihtoon kuluu aikaa noin 15 vuorokautta siitä, kun uusi sopimus on kirjattu asiakaspalvelujärjestelmään. On siis hyvä olla liikkeellä ajoissa.

Jos sinulla on määräaikainen sähkösopimus, lähetämme sinulle noin kuukautta ennen sopimuksen päättymispäivää tiedon uusista hinnoista. Määräaikaisen sopimuksen hintoja tai ehtoja ei muuteta sopimuksen voimassaoloaikana. Toistaiseksi voimassaolevaa sopimusta ei tarvitse erikseen uusia.

Sähkömarkkinat ja sähkön hinta

Se on pohjoismainen sähköpörssi, jossa tukkuhinta määräytyy sähkölle kysynnän ja tarjonnan mukaan.

Pörssissä käydään kahdenlaista kauppaa: spot ja finanssikauppaa. Spot-kauppaa käydään seuraavan vuorokauden toimituksista. Pidempiaikaista sähkökauppaa jopa vuosien päähän voidaan käydä ns. finanssimarkkinalla. Finanssituotteet ovat spot-hinnan odotushintoja. Sähköpörssissä käyvät kauppaa sähköntuottajat, suuret sähkönkäyttäjät, vähittäismyyjät, sähköä välittävät yritykset sekä trading-toimintaa harjoittavat yritykset.

Pohjoismaissa kulutettavasta sähköstä yli 60 % myydään nykyään pörssin kautta. Kaupankäynti toimijoiden välillä ja hinnanmuodostus perustuvat, kuten kaikessa pörssikaupassa, toimijoiden erilaiseen käsitykseen tulevaisuuden kehityksestä. Julkiset markkinat varmistavat, että sähköä tuotetaan Pohjoismaissa aina optimaalisella tavalla. Kaikki voivat seurata hintaan vaikuttavia tekijöitä ja niiden kehitystä pörssin kotisivuilla www.nordpool.com.

Sähkön hinta muodostuu kolmesta osasta: sähköenergiasta, sähkönsiirrosta ja veroista. Sähköenergian osuus on noin 40-50 % ja loppuosa on siirtoa ja veroja. Sähköenergiaa voi havainnollisesti ajatella energiapakettina, jonka kuljetusliike eli siirtoyhtiö toimittaa perille.

Vain sähköenergian hinnan voi kilpailuttaa. Asiakas voi ostaa sähkönsä vapaasti keneltä tahansa myyjältä Suomessa. Sähkönsiirtoa ei voi kilpailuttaa vaan kullakin alueella toimii vain yksi vastuullinen sähkönjakeluyhtiö.

Sähkölasku (muutto ja muutosta ilmoittaminen)

Vanha myyjä lähettää loppulaskun sopimuksen päättymispäivään asti. Siitä eteenpäin sähköenergian laskuttaa uusi myyjä. Joskus myyjän vaihtaminen ei onnistu asiakkaalla olevan määräaikaisen sopimuksen vuoksi. Myyjä on aina riippuvainen verkkoyhtiön lähettämistä aloituslukemista, eikä voi aloittaa sopimusmyyntiä ennenkuin tarvittavat tiedot saadaan. Asiakas ei voi ilmoittaa lukemia suoraan myyjälle.

Sähkölaskutus tapahtuu useimmiten kulutukseen perustuvilla lukemalaskuilla, jotka perustuvat asiakkaan todelliseen käyttöön. Etäluettava mittari luetaan kerran päivässä. Sähköstä maksettavan arvonlisäveron määrä on 24 %.

Sähkölasku voi sisältää pelkän sähkön myyntiosuuden (energian), pelkän siirron tai molemmat yhdellä laskulla. Tuoterakenne on samanlainen energialle ja siirrolle: Hinta koostuu perusmaksusta €/kk ja energian yksikköhinnasta snt/kWh.

Sähkön myynnin perusmaksut kattavat asiakkaan sähkönkäytöstä riippumattomia kuluja, kuten sähkönkäyttötietojen käsittely, laskujen tekeminen ja lähettäminen sekä laskutustietojen ylläpito.

Laskutus tapahtuu kulutukseesi perustuvilla lukemalaskuilla kerran kuukaudessa. Sähkön myyjä käyttää aina verkkoyhtiön ilmoittamaa todellista sähkönkulutusta.

Meillä asiakas maksaa yleensä aina sähkönsä jälkikateen. Se tarkoittaa sitä, että kunkin laskutettavan jakson sähkölasku erääntyy maksettavaksi jakson lopussa samaan aikaan, kun sähkö on myös käytetty.

Muutosta tulee ilmoittaa mielellään kaksi viikkoa ennen muuttopäivää.

Tällöin muutosta täytyy ilmoittaa ensiksi nimenomaan meille. Uudella käyttöpaikalla olevien mittausten perusteella etsimme sinulle parhaiten sopivan tuotteen.

Sähkön siirto, mittaukset ja mittarien luenta

Sähkön siirtohinnat eivät saa muuttua (kallistua) siksi, että asiakas vaihtaa sähkön myyjää.

Myyjän vaihto sinänsä ei maksa mitään. Asiakas voi vaihtaa myyjää ilmaiseksi yhden kerran vuodessa. Verkkoyhtiö voi halutessaan periä mittarinluvusta maksun silloin, jos asiakas vaihtaa myyjää jo toisen tai useamman kerran yhden vuoden aikana.

Verkkomaksut eli siirtohinnat ovat kaikille samantyyppisille asiakkaille samat.

Kotitalouksille on tarjolla ainakin kolmenlaista mittaustapaa: yleissähkö, aikasähkö ja kausisähkö. Yleissähkössä hinta on sama kaiken aikaa. Aikasähkössä päiväaika ja yöaika on hinnoiteltu erikseen. Kausisähkössä talviarkipäivä on kalliimpaa ja kaikki muu aika on halvempaa. Lisäksi yritysasiakkaille on erilaisia tehomittauksia.